lunes, 8 de enero de 2024

Formulari per formar part de l'AFA

Per a formar part de l'AFA cal que emplenis el següent formulari, fent un ingrés al nº de compte que s'hi indica. 

Gràcies

FORMULARI

Nova Junta de l'Associació de Famílies de l'IES Binissalem

 


Els membres de la nova Junta Directiva som:

● President: Vicenç Martorell (Moscari)

● Vicepresidenta: Luna Arévalo (Binissalem)

● Secretàries: Ana Belén Petro i Júlia Fiol (Alaró)

● Tresorera: Xisca Campins (Consell)

● Vocals: Andres Lladó (Binissalem), Maria Perelló (Binissalem), Athanasia Kadoglou

(Binissalem), Fresia Robledo (Binissalem), Natalia Recio (Alaró) i Silvia Manzano

(Binissalem).

El nostre principal objectiu és ser els representants de les famílies a l’institut i com a tals, servir

d’intermediaris a les famílies en les comunicacions amb l’institut, ja siguin queixes, dubtes,

propostes i altres.